top of page

נעים מאוד

נעה אוהד, בעלת סטודיו ארמונות בחול, מעצבת גרפית ויוצרת בנייר.

הסטודיו מייצר מרחבי תוכן ויצירה, תוך שימוש בחומרים טבעיים, חיבור לסביבה והשראה מאהבה לטבע ולדברים הפשוטים.

bottom of page